Järnvägsgatan

Har vi din nya lokal?

Rohm & Co förvaltar ett antal butiks-, kontors- och industrilokaler i Karlstad. Kanske finns din nya lokal i vårt bestånd?


Just nu har vi lediga kontorslokaler på Pelletsgatan 7, Lamberget.

Ansvarig: Lisa Bratt, tel. 054-850 200, lisa@rohm.se

www.rohm.se