Felanmälan

Vänligen använd formuläret nedan eller kontakta oss under telefontid vardagar 08.00 - 09.00 på telefon 054 - 850 200.

Om felet inträffar på helger eller kvällar (jourtid) och är av sådan karaktär att det måste åtgärdas omgående så ring HSB-Jouren 054-19 84 10. OBS! Gäller endast i ABSOLUTA nödfall t ex vattenläckage.
Rohm & Co, Pelletsgatan 7, 652 21 Karlstad, tel. 054-850 200, info@rohm.se

www.rohm.se