Rohm & Co - din lokala byggare

Litet eller stort - vi bygger till rätt pris i rätt tid med rätt kvalitet

Skickliga hantverkare gör ett skickligt arbete. Därför ligger vår tyngdpunkt på just detta. Vi har stor vana vid att arbeta i känsliga miljöer, t ex banker och hotell, och vi tvekar inte att ta på oss speciella bygguppdrag.

Vi arbetar ofta med totalåtaganden i tidiga skeden, där vi samordnar projektering, planering och utförande. Tillsammans med byggherren arbetar vi fram lösningar.

I vårt snickeri tillverkar vi trappor, fönster, dörrar och inredningar, som t ex kök, skåp osv.

Rohm & Co, Pelletsgatan 7, 652 21 Karlstad, tel. 054-850 200, info@rohm.se

www.rohm.se